به نقدهای منطقی زبان‌آموز اهمیت میده

لینگوبایتس، چون…

به نقدهای منطقی زبان‌آموز اهمیت میده و تو اجرای برنامه آموزشی او انعطاف‌پذیر است

 

 

دیدگاهتان را بنویسید