اپیزود اول – آشنایی اولیه با آیلتس

اپیزود اول – A Walk-thru 2 IELTS اپیزود اول – آشنایی اولیه با آیلتس ویدئو – آیلتس چه آزمونی است؟…

رایگان!

اپیزود پنجم – جلسات آزمون (اصلی و مصاحبه) آیلتس

اپیزود پنجم: جلسات آزمون آیلتس اپیزود پنجم: جلسات آزمون آیلتس ویدئو توضیحاتی مختصر درباره جلسات آزمون اصلی و مصاحبه آیلتس

رایگان!

اپیزود چهارم – تفاوت‌های دو ماژول آیلتس

اپیزود چهارم – تفاوت‌های دو ماژول آیلتس اپیزود چهارم – تفاوت‌های دو ماژول آیلتس ویدئو چه تفاوت‌هایی بین ماژول آکادمیک…

رایگان!

اپیزود دوم – نمره (بند اسکور) آیلتس

اپیزود دوم – نمره (بند اسکور) آیلتس ویدئو – معیار نمره‌ای – نمره لازم برای گرفتن پذیرش – نمره کل…

رایگان!

اپیزود سوم – ماژول آکادمیک و جنرال ترینینگ آیلتس

اپیزود سوم – ماژول آکادمیک و جنرال ترینینگ آیلتس اپیزود سوم – ماژول آکادمیک و جنرال ترینینگ آیلتس ویدئو توضیحاتی…

رایگان!

اپیزود ششم – مراکز رسمی آزمون آیلتس

اپیزود ششم: مراکز رسمی آزمون آیلتس اپیزود ششم: مراکز رسمی آزمون آیلتس ویدئو مراکز رسمی دارای مجوز قانونی برای برگزاری…

رایگان!

اپیزود نهم: نحوه ترسیم نقشه راه (آیلتس)

اپیزود نهم: نحوه ترسیم نقشه راه (آیلتس) اپیزود نهم: نحوه ترسیم نقشه راه (آیلتس) ویدئو قبل از برداشتن اولین قدم…

رایگان!

اپیزود هشتم: پاشنه آشیل‌ت رو پیدا کن!

اپیزود هشتم: پاشنه آشیل‌ت رو پیدا کن! اپیزود هشتم: پاشنه آشیل‌ت رو پیدا کن! ویدئو اگر نمره مدنظرت رو نیاوردی…

رایگان!