اپیزود اول – معرفی تسک‌های رایتینگ آیلتس

اپیزود اول – معرفی تسک‌های رایتینگ آیلتس اپیزود اول – معرفی تسک‌های رایتینگ آیلتس ویدئو دسته‌بندی دو تسک رایتینگ آیلتس

رایگان!

اپیزود پنجم – نکات حاشیه‌ای داخل برگه رایتینگ

اپیزود پنجم – نکات حاشیه‌ای داخل برگه رایتینگ اپیزود پنجم – نکات حاشیه‌ای داخل برگه رایتینگ ویدئو نکاتی درباره دستورالعمل‌‌های…

رایگان!

اپیزود چهارم – چهار ضابطه رایتینگ آیلتس چی از جون ما می‌خوان؟

اپیزود چهارم – چهار ضابطه رایتینگ آیلتس چی از جون ما می‌خوان؟ اپیزود چهارم – چهار ضابطه رایتینگ آیلتس چی…

رایگان!

اپیزود دوم – زمان‌بندی تسک‌ها

اپیزود دوم – زمان‌بندی تسک‌ها اپیزود دوم – زمان‌بندی تسک‌ها ویدئو زمان‌بندی دو تسک‌ رایتینگ آزمون آیلتس

رایگان!

اپیزود سوم – مختصری درباره چهار ضابطه رایتینگ آیلتس

اپیزود سوم – مختصری درباره چهار ضابطه رایتینگ آیلتس اپیزود سوم – مختصری درباره چهار ضابطه رایتینگ آیلتس ویدئو معرفی…

رایگان!