چون به جزییات برنامه و هدف شما اهمیت میده

لینگوبایتس، چون …

همه جزییات شرایط زبان‌آموز رو تو برنامه‌ریزی آموزشی او لحاظ می‌کنه.

 

دیدگاهتان را بنویسید