روز استقلال زبان‌آموز

چطور به زبان‌آموز‌ «آتانِمی» (استقلال عملکرد) بدیم و او رو از بی‌دست و پایی دربیاریم؟

دیدگاهتان را بنویسید