چطور منطقه امن آموزشی را ناامن کنیم؟

منطقه امن (comfort zone) آموزشی برای زبان‌آموز مثل پیله برای کرم ابریشم می‌مونه؛ گرم و نرم است و تو اون بهش خوش می‌گذره، ولی مانع رشدش میشه!
دکتر یاسمی استاد دانشگاه توضیح میده چطور با ناامن کردن این منطقه (بیرون اومدن از پیله) به تعالی خودمون تو یادگیری و یاددهی کمک کنیم.
این ویدیو هم به درد زبان‌آموزان می‌خوره هم مدرسان زبان.

دیدگاهتان را بنویسید