اپیزود اول – آشنایی اولیه با آیلتس

اپیزود اول – A Walk-thru 2 IELTS اپیزود اول – آشنایی اولیه با آیلتس ویدئو – آیلتس چه آزمونی است؟…

رایگان!

اپیزود اول – پنج نکته اولیه درباره لیسنینگ آیلتس

اپیزود اول – پنج نکته اولیه درباره لیسنینگ آیلتس اپیزود اول – پنج نکته اولیه درباره لیسنینگ آیلتس ویدئو

رایگان!

اپیزود اول – تفاوت سوالات ریدینگ آیلتس

اپیزود اول – تفاوت سوالات ریدینگ آیلتس اپیزود اول – تفاوت سوالات ریدینگ آیلتس ویدئو بین سوالات ریدینگ دو ماژول…

رایگان!

اپیزود اول – تو اسپیکینگ آیلتس باید دقیقا چه کنیم؟

تو اسپیکینگ آیلتس باید دقیقا چه کنیم؟ تو اسپیکینگ آیلتس باید دقیقا چه کنیم؟ ویدئو

رایگان!

اپیزود اول – معرفی تسک‌های رایتینگ آیلتس

اپیزود اول – معرفی تسک‌های رایتینگ آیلتس اپیزود اول – معرفی تسک‌های رایتینگ آیلتس ویدئو دسته‌بندی دو تسک رایتینگ آیلتس

رایگان!

اپیزود پنجم – علت تنوع سوالات ریدینگ

اپیزود پنجم – علت تنوع سوالات ریدینگ ویدئو علت تنوع بالای سوالات ریدینگ آیلتس چیه؟

رایگان!

اپیزود پنجم – محتوای چهار پارت لیسنینگ آیلتس

اپیزود پنجم – محتوای چهار پارت لیسنینگ آیلتس ویدئو محتوای هر پارت لیسنینگ آیلتس (IELTS) شامل چه موضوعاتی میشه؟

رایگان!

اپیزود پنجم – نکات حاشیه‌ای داخل برگه رایتینگ

اپیزود پنجم – نکات حاشیه‌ای داخل برگه رایتینگ اپیزود پنجم – نکات حاشیه‌ای داخل برگه رایتینگ ویدئو نکاتی درباره دستورالعمل‌‌های…

رایگان!