اپیزود اول – آشنایی اولیه با آیلتس

اپیزود اول – A Walk-thru 2 IELTS اپیزود اول – آشنایی اولیه با آیلتس ویدئو – آیلتس چه آزمونی است؟…

رایگان!

اپیزود اول – پنج نکته اولیه درباره لیسنینگ آیلتس

اپیزود اول – پنج نکته اولیه درباره لیسنینگ آیلتس اپیزود اول – پنج نکته اولیه درباره لیسنینگ آیلتس ویدئو

رایگان!

اپیزود اول – تفاوت سوالات ریدینگ آیلتس

اپیزود اول – تفاوت سوالات ریدینگ آیلتس اپیزود اول – تفاوت سوالات ریدینگ آیلتس ویدئو بین سوالات ریدینگ دو ماژول…

رایگان!

اپیزود پنجم – محتوای چهار پارت لیسنینگ آیلتس

اپیزود پنجم – محتوای چهار پارت لیسنینگ آیلتس ویدئو محتوای هر پارت لیسنینگ آیلتس (IELTS) شامل چه موضوعاتی میشه؟

رایگان!

اپیزود پنجم – جلسات آزمون (اصلی و مصاحبه) آیلتس

اپیزود پنجم: جلسات آزمون آیلتس اپیزود پنجم: جلسات آزمون آیلتس ویدئو توضیحاتی مختصر درباره جلسات آزمون اصلی و مصاحبه آیلتس

رایگان!

اپیزود چهارم – تفاوت‌های دو ماژول آیلتس

اپیزود چهارم – تفاوت‌های دو ماژول آیلتس اپیزود چهارم – تفاوت‌های دو ماژول آیلتس ویدئو چه تفاوت‌هایی بین ماژول آکادمیک…

رایگان!

اپیزود چهارم – شنیدار فعال

اپیزود چهارم – شنیدار فعال ویدئو بین گوش دادن فعال و شنیدن منفعلانه فرق هست!

رایگان!

اپیزود دوم – سختی سوالات ریدینگ آیلتس

اپیزود دوم – سختی سوالات ریدینگ آیلتس اپیزود دوم – سختی سوالات ریدینگ آیلتس ویدئو آیا سختی سوالات ریدینگ آیلتس…

رایگان!